Nằm mơ thấy cho con bú là điềm tốt hay xấu? Đánh đề con số nào?

Nằm mơ thấy cho con bú là điềm tốt hay xấu? Đánh đề con số nào?