Thẻ: cách bắt lô hiệu quả nhất

chia sẻ 10 cách bắt lô hiệu quả nhất

chia sẻ 10 cách bắt lô hiệu quả nhất Cách 1: Cách bắt tổng. Các bạn hãy nhìn vào hàng 3 số giữa của giải 5 và 6. Cách bắt như sau: Giải 5: G2.4 và G5.4 kết hợp với Giải 6: G2.3 ví dụ như ngày 17/10 ta có tổng 3 số là 7+7+5=19. […]